MENU

URAP ve ULAKBİM sıralamasına göre en iyi üniversiteler arasındayız!
admin
29 Ekim 2015

Web of Science/InCites ile YÖK’ün yayınladığı verilerden yararlanılarak hazırlanan  University Ranking by Academic Performance (URAP) 2015-2016 Türkiye sıralama sonuçları açıklandı. 
URAP 2015 sıralamasına göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri, Kimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri ile Ziraat ve Veterinerlik alanlarında dünyada ilk 1000 üniversite içinde kendisine yer buldu. Türkiye’de ise Biyoloji alanında 7, Kimya ve Çevre Bilimlerinde 9, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler alanlarında 14. sıralarda yer aldı (Tablo 1).

Öte yandan Ulakbim’in bu yıl yayımladığı Türk Üniversiteleri bilimsel yayın performansı sıralamasında OMÜ 12.sırada yer aldı. (bkz.  http://goo.gl/njRNyf )


Tablo-1. URAP2015 Alanların Üniversiteye Göre Sıralaması
Kaynak: http://goo.gl/gT7b86 

Araştırmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi, uluslararası sekiz farklı dünya sıralamasında Türk Üniversiteleri arasında 19. sırada gösterildi (Tablo 2). Üniversite sıralamaları değişik parametrelere göre yapıldı. Toplam öğrenci sayısı, öğretim üyesi ve doktora öğrenci sayıları ve uluslararası yayın yapmanın zor olduğu alanların (beşeri, sosyal bilim alanları) fazla olması sıralamayı etkilemektedir. Hazırlanan raporlardaki performans sonuçlarının, genel olarak üniversitelerin eğitim niteliğiyle doğrudan bir ilgisi bulunmamakta, daha çok bilimsel yayın performansıyla ilişkili olmaktadır.


Tablo 2. Sekiz farklı dünya üniversite sıralamasına göre üniversitelerimizin durumu
Kaynak:  http://goo.gl/ouf7OT